Selecteer een pagina

Ik ben Mark van de Weijer

Arbeidsdeskundige

Inzetbaar voor Arbeidsdeskundig advies

 

Zicht op mogelijkheden bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Arbeidsdeskundig onderzoek

Werkmotief levert heldere en concrete arbeidsdeskundige advisering aan diverse bedrijven, overheidsinstanties en verzekeraars. Of het nu gaat om een groot landelijk bedrijf of de slager om de hoek. Werkmotief levert vanuit haar onafhankelijke positie een gericht advies, dat werkgever en werknemer in iedere situatie helpt bij het maken van de juiste re-integratiekeuzes.

Heeft u een werknemer die langdurig verzuimd?

Of heeft u vragen over arbeidsongeschiktheid of inzetbaarheid van werknemers? Ik sta klaar voor passend advies, op individueel niveau of organisatie breed.

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Na onderzoek en analyse volgt een helder en overzichtelijk rapport met gerichte adviezen waar u als werkgever en werknemer mee aan de slag kunnen.

Als werkgever en werknemer ben je samen verantwoordelijk voor een goede re-integratie. Om dit te ondersteunen brengt de arbeidsdeskundige de werksituatie in kaart door het bezoeken van de werkplek en het voeren van gesprekken met werkgever en werknemer. Daarnaast overleggen we met de betrokken medicus, zoals de bedrijfs- of verzekeringsarts of medisch adviseur. 

Vragen die vaak aan de arbeidsdeskundige gesteld worden zijn:

Kan de werknemer terugkeren in zijn werk?

Welke aanpassingen zijn er mogelijk om het werk beter aan te laten sluiten?

Zijn we op de goede weg met re-integratie of kan het ook anders?

Doel Stelling

Het ondersteunen van werkgever en werknemer bij het beantwoorden de essentiële arbeidsvraagstukken.

Arbeidsdeskundig onderzoek, zo werkt het.

Aan tafel of op de werkvloer ondersteunen we u als werkgever en uw werknemers bij het vinden van een gezamenlijke oplossing.

Na aanmelding wordt u binnen twee werkdagen gebeld voor het maken van een afspraak. Na het onderzoek volgt een directe terugkoppeling en leveren we zo spoedig mogelijk een adviesrapport, waarin uw vragen beantwoord worden.

Casemanager bij verzuim

Soms verloopt de re-integratie niet volgens plan, zijn er verschillende partijen met uiteenlopende visies en doelen. De arbeidsdeskundige van Werkmotief zoekt contact met alle partijen en zet een duidelijke koers uit, met als doel het herstel van de werknemer.

Loopbaan advies

Als het eigen werk voor de werknemer niet meer mogelijk is, wat dan? Vanuit mijn achtergrond als studie- en beroepskeuzeadviseur en ruim 20 jaar ervaring in het werkveld als jobcoach en re-integratiebegeleider, beschik ik over ruime en praktische kennis van beroepen en functies. Hierdoor zijn de loopbaanadviezen geen papieren tijgers, maar reëel en haalbaar.

Wat is de rol van een Arbeidsdeskundige?

Als arbeidsdeskundige ben ik specialist in mens, werk en inkomen, weeg ik belasting en belastbaarheid en geef ik advies over passend werk. Als arbeidsdeskundige ondersteun ik bij het voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid en kijk ik actief naar mogelijkheden van mens in werk. Ik fungeer daarbij als onafhankelijke adviseur, beoordelaar en coach.

Het vaststellen van disbalans in belasting en belastbaarheid

Door het vergelijken van de mogelijkheden van de werknemer (vastgesteld door de bedrijfsarts) en de belasting in de functie wordt duidelijk waar over- en onderbelasting zit. Dit biedt aanknopingspunten voor re-integratie.

Ondersteunen bij het stellen van reëele en haalbare doelen bij re-integratie

Praktische oplossingen kunnen liggen bij de werknemer zelf (veranderen van gedrag, letterlijk in beweging komen etc.) of in de werkomgeving (aanpassen takenpakket, aanpassen werkplek etc.). De arbeidsdeskundige heeft ervaring in het signaleren en oplossen van knelpunten en staat werknemer en werkgever bij.

Ondersteunen bij het zoeken naar praktische oplossingen om het werkvermogen zoveel mogelijk te behouden op een bestaande of nieuwe werkplek

Re-integratie verloopt zelden in een rechte lijn naar boven, vaak is er sprake van ups en downs. Het bepalen van vervolgstappen is maatwerk, zowel in grootte als in tijd. Door reële en haalbare doelen te stellen (SMART) wordt de re-integratie gericht vormgegeven en kan de re-integratie goed gemonitord worden.

Het vinden van oplossingen op maat om (tijdelijk) verminderd werkvermogen toch optimaal te benutten

Soms kan de werknemer met kleine aanpassingen beter gebruik maken van zijn mogelijkheden en zijn inzetbaarheid vergroten, bijvoorbeeld door inzet van een zit-sta hulp. Door arbeidsdeskundig onderzoek krijgen werknemer en werkgever inzicht in de knelpunten en (ergonomische) oplossingen.

Over mij

Als arbeidscoach heb ik veel mensen begeleid met een lichamelijke handicap of chronische aandoening, en mij gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ook ben ik werkzaam geweest bij een gerenommeerd expertisebureau. Sinds 2018 ben ik werkzaam als (register) arbeidsdeskundige.

Als arbeidsdeskundige ben ik voorstander van een praktische, doelgerichte aanpak. Als een van mijn belangrijkste taken zie ik het op een lijn krijgen van alle betrokken partijen. Dus niet alleen de werknemer, maar ook opdrachtgevers, werkgevers, artsen en belangenbehartigers.

 

Is inzet van een arbeidsdeskundig onderzoek nodig of heeft u vragen over casemanagement?

Stel uw vraag

Neem contact op